Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

19 aug 2022

Retten i Svendborg

Dom for kap- og væddeløbskørsel

Dom afsagt: 19. august 2022

En 20-årig mand er ved Retten i Svendborg fundet skyldig i kap- og væddeløbskørsel i for-bindelse med et ”gaderæs” i Ringe den 24. april 2021.

Sagsnummer: SS 2493/2021

Sagen kort fortalt

Den 21. april 2021 blev der afholdt gaderæs i Ringe, idet bilerne blev kaldt frem to og to og herefter gennemkørte en kort strækning på almindelig vej i et industriområde. Der stod en del tilskuere ved vejsiden særligt ved start- og slutområderne.

Politiet kom til stede, og tiltaltes kørsel blev optaget af politiet.

Tiltalte kørte i sin fars bil, der var købt kort tid forinden. Tiltalte erkendte sig skyldig under sagen.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde gjort sig skyldig i blandt andet kap- og væddeløbskørsel.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 40 dage, der blev gjort betinget blandt andet med vilkår om, at tiltalte skal udføre ulønnet samfundstjeneste.

Tiltalte blev frakendt førerretten i 4 år, idet han forsætligt havde forvoldt fare for andre personers liv og/eller ting ved at have kørt væddeløbskørsel og for i øvrigt at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Tiltalte modtog dommen.

Afgørelsesdato 

Dommen blev afsagt den 16. august 2022

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Henrik Riis Andresen på telefon 9968 3223.