Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

31 jan 2024

Retten i Svendborg

Dom i sag om uagtsomt manddrab

Dom afsagt: 31. januar 2024

61-årig kvinde idømt 30 dages betinget fængsel for uagtsomt manddrab.

Sagen kort fortalt

Retten i Svendborg har den 31. januar 2024 afsagt dom i en sag, hvor en kvinde var tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge tiltalen havde kvinden på grund af flimmer for øjnene befundet sig i en sådan tilstand, at hun ikke var i stand til at føre sit køretøj på fuldt betryggende måde, hvilket bevirkede, at en mor og hendes datter, der befandt sig i et fodgængerfelt, blev påkørt af tiltalte. Ved påkørslen fik moderen bækkenbrud, og datteren afgik ved døden.

Tiltalte erkendte at have ført bilen ind i fodgængerfeltet og påkørt afdøde og hendes mor, men nægtede sig skyldig i den rejste tiltale.

Dommens resultat

Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at tiltalte forinden og under kørslen i forbindelse med hovedpine i et eller andet omfang havde haft flimmer for øjnene. Retten fandt det dog ikke bevist, at tiltalte på grund af denne flimmer for øjnene havde befundet sig i en sådan tilstand, at hun var ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde. Der var herefter ikke grundlag for at dømme tiltalte for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Tiltalte blev herefter dømt for uagtsomt manddrab uden særligt skærpende omstændigheder.

Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at tiltalte ikke satte farten ned eller foretog opbremsning i anledning af moderens, datterens og de tre søskendes passage af fodgængerfeltet.

Retten lagde endvidere på baggrund af en bilinspektørerklæring til grund, at der ikke var konstateret nogen fejl eller mangler i relation til oversigtsforhold eller vejens udstyr, og at føreren af bilen under kørslen havde frit udsyn frem mod fodgængerfeltet.

Retten fandt under disse omstændigheder, at tiltaltes udviste uagtsomhed måtte anses for at være af en sådan karakter, at der var tale om grov uagtsomhed, og at der i stedet for en bødestraf burde fastsættes en fængselsstraf.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 30 dage, der under hensyn til tiltaltes meget gode personlige forhold blev gjort betinget med vilkår om udførelse af samfundstjeneste i 40 timer.

Afdødes mor og tre søskende, der havde oplevet trafikulykken på helt tæt hold, og en bror, der inden for få minutter ankom til ulykkesstedet, blev hver som efterladte tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr.

Tiltalte modtog dommen.

Sagsnummer SS 2517/2023

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jacob Thaarup på telefon 9968 3220.