Retten i Svendborg

Retten i Svendborg udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater.

Citater fra Årsberetning 2019

"Rettens årsberetning skulle som sædvanlig være udkommet omkring 1. april, men pga. coronakrisen måtte vi prioritere andre opgaver. Af den grund og pga. den sene udgivelse er omfanget af denne årsberetning nedjusteret."

"Sagsbehandlingstiderne er blevet kortere i 2019. Det er naturligvis meget tilfredsstillende for vores brugere, at vi nærmer os domstolenes landsdækkende mål for sagsbehandlingstiderne, og det har om noget også været med til at øge trivslen blandt medarbejderne."

"Antallet af ekspeditioner hos vores notar er steget med hele 37% fra 1.915 i 2018 til 2.631 ekspeditioner i 2019. Vi har haft afsat ekstra ressourcer til at løse opgaven. Bl.a. har vores vagt og studerende holdt mange notarmøder."

Årsberetning 2019

Sidst opdateret: 26. juni 2020