Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater.

Citater fra årsberetning 2020

”Rettens årsberetning er i både indhold og form præget af Corona krisen. Af den grund og pga. den sene udgivelse er omfanget af denne årsberetning nedjusteret. Samtidig har vi dog valgt at sætte lidt spot på, hvordan Corona-situationen har påvirket rettens arbejde i 2020, og hvad vi tager med os videre, og det vi har lært af at drive domstol under en pandemi.”

”Retten har i året beskæftiget gennemsnitligt 39 medarbejdere, og udskiftningen af personalet har været på under 5 % i 2020. Sygefraværet ved retten er faldet og ligger i 2020 som det laveste ved retterne. Det er et resultat, vi er meget stolte af. Coronasymptomer hos medarbejdere og deres børn samt afventning af testresultater har medført noget ekstra fravær, men vi har i stort omfang kunnet løse det med hjemmearbejde og har holdt sygefraværet meget lavt.”

”Efter den hektiske periode med nedlukningen har det vigtigste fokus for os som domstol været at holde retten åben og tilgængelig for borgerne, kort sagt være i så normal drift som muligt. Domstolene er en utrolig vigtig samfundsinstitution, og vi bør altid være i funktion, også i krisetider. Det er stort set lykkedes. Nogle retsmøder har vi tilrettelagt med et større tidsinterval mellem møderne, så vi har kunnet få sprittet af og luftet ud, men vi har f.eks. også holdt en tvangsauktion udendørs, da den viste sig at være et så stort tilløbsstykke, at det ikke var sundhedsmæssigt forsvarligt at samles indenfor.”

Årsberetning 2020

Nøgletal 2020

Sidst opdateret: 21. maj 2021