Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg

Journalister er altid velkomne til at kontakte Retten i Svendborg med både konkrete og generelle spørgsmål.

Afgørelser og retspraksis

Dommer Henrik Riis Andreasen er parat til at hjælpe journalister med spørgsmål vedrørende rettens afgørelser og om retspraksis generelt. Dommer Henrik Riis Andreasen er pressekontaktdommer i Svendborg Retskreds. Han besvarer afklarende spørgsmål i forbindelse med rettens afgørelser og retspraksis. 

Kontaktoplysninger:

Direkte telefon: 9968 3223

Mail: hra@domstol.dk

Generelt

Spørgsmål vedrørende rettens generelle forhold, herunder retslister, sagsbehandling og hjemmeside kan rettes til retspræsident Anni Højmark.

Foged- og skiftesager

Spørgsmål om fogedsager og tvangsauktioner besvares af fogedretten.

Spørgsmål om dødsboskifteret, konkurser og gældssaneringer besvares af skifteretten. 

Statistikker

Har du spørgsmål om rettens forhold, statistikker om sagstal og lignende, kan du henvende dig til administrationschef Lars Iversen.

Kontakt administrationen på telefon: 9968 3205

Mail lariv@domstol.dk

Grundlovsforhør

Oplysning om, hvornår der holdes grundlovsforhør kan ske ved henvendelse til retsafdelingen på telefon 9968 3203.

Medierne har mulighed for at modtage en e-mail om kommende grundlovsforhør. Som journalist kan du henvende dig til afdelingslederen i retsafdelingen.

Aktindsigt

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til svendborg@domstol.dk.

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter dog naturligvis, at journalisten i et rimeligt omfang kan komme med oplysninger om, hvilken sag der er tale om, idet retten ellers vanskeligt vil kunne finde frem til den.

Som udgangspunkt har journalister ret til – mod betaling af en retsafgift på 150 kr. pr. dokument – at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Retsafgiften skal betales inden dokumentet kan udleveres, men betaling kan ske ved bankoverførsel, se nærmere under praktiske oplysninger.

Læs mere om aktindsigt på fællessiden for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 30. september 2021