Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Fri proces

I de fleste tilfælde er det Civilstyrelsen, der skal have din ansøgning, hvis du vil søge fri proces. I andre sager kan Retten i Svendborg give dig fri proces.
Du kan læse mere om fri proces og de
økonomiske betingelser på fællessiden for Danmarks Domstole

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Svendborg, på tlf: 9968 3200.

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. I Svendborg retskreds er der fire advokatvagter:

Svendborg

Rådhuset indgang B, Ramsherred, 5700 Svendborg. Der er åbent hver torsdag kl. 15.00-16.30 - og der kan trækkes nummer fra klokken 14.30. Advokatvagten i Svendborg er lukket hele juli og første torsdag i august, samt mellem jul og nytår.

Ringe

Biblioteksbygningens mødelokale, Algade 40, 5750 Ringe. Der er åbent den sidste torsdag i måneden kl. 16.00-17.00. Advokatvagten i Ringe er lukket i hele juli.

Nyborg

Nørrevoldgade 14, 5800 Nyborg, indgang fra Rådhussmøgen mellem Nørregade og Nørrevoldgade. Der er åbent den første torsdag i måneden og anden torsdag i august mellem 16.00-17.00. Advokatvagten i Nyborg er lukket i hele juli og første torsdag i august.

Faaborg

Fåborg Bibliotek, Herregårdscentret 17, 5600 Fåborg. Der er åbent 2. torsdag i hver måned kl. 16.30-17.30. Advokatvagten i Fåborg har lukket i hele juli.

Telefonretshjælpen

Hvis du bor i et område af Danmark, hvor der ikke er adgang til anden retshjælp, kan du kontakte Telefonretshjælpen på telefon 8844 2110. I Svendborg retskreds ydes der fortrinsvis retshjælp til borgere på Langeland og Ærø.

Telefonretshjælpen har åbent tirsdag og torsdag kl. 15.00-20.00.

Gå til Telefonretshjælpen

Klagemuligheder

Hvis du ikke kan acceptere en afgørelse, der er truffet af Retten i Svendborg, har du som hovedregel mulighed for at klage over afgørelsen til landsretten.

Læs mere på fællessiden for Danmarks Domstole

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces.

Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk.

Gratis gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Gældsrådgivning henvender sig særligt til udsatte borgere, som har behov for finansiel rådgivning. Forbrugerrådet Tænk giver gratis hjælp til personer med lav indkomst og stor gæld.

Du kan få personlig gældsrådgivning, hvis du har:

  • Lav indkomst
  • Stor gæld
  • Et lavt rådighedsbeløb

Gå til Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning.

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Liste over beskikkede (beneficerede) advokater i Svendborg retskreds:

Advokat Anne Mette Clausen Knutzen
Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg, Tlf. 6221 2124

Advokat Birgitte Kirkegaard
Vestergade 2C, 5700 Svendborg, Tlf. 7230 1315

Advokat Charlotte Kjærgaard
Algade 33, 5750 Ringe, Tlf. 6262 1048

Advokat Claus Olsen
Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg, Tlf. 6221 2124

Advokat Jakob Thrane
Kullinggade 31C, 1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Advokat Jess Lykke Gregersen
Kanalvej 4, 5600 Fåborg, Tlf. 7010 1199

Advokat Maria Gejl Erlang Schaumann
Kullinggade 31C, 1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Advokat Michael Meyn
Havnepladsen 3A, st., 5700 Svendborg, Tlf. 6222 7722

Advokat Susanne Bundgaard Geil
Torvet 2, 5900 Rudkøbing, Tlf. 6251 1032

Advokat Susanne Schou Johnsson
Vestergade 2C, 5700 Svendborg, Tlf. 7230 1315

Advokat Thomas Hess-Petersen
Kullinggade 31C, 1., 5700 Svendborg, Tlf. 6221 0000

Advokat Vilhelm Dickmeiss
Albanigade 44, 1., 5000 Odense C, Tlf: 6313 0130

Bobestyrere

Advokat Henrik Dalegaard
Brogade 7, 5900 Rudkøbing

Ramsherred 2, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 01 01

Advokat Birgitte Kirkegaard
Vestergade 2C, st., 5700 Svendborg
Tlf. 72 30 13 15

Advokat Julie Bergstrøm
Kullinggade 31 C, 1., 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 00 00

Advokat Susanne Rasmussen
Torvegade 12A, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 44 65

Advokat Anne Mette Clausen Knutzen
Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 21 24

 

 

Kuratorer og likvidatorer

Faste kuratorer/likvidatorer i konkursboer, opløsningsboer m.v. ved Retten i Svendborg:

Advokat Hans Lindstrøm Svendsen
Kullinggade 31C, 1., 5700 Svendborg
Tlf. 6221 0000 

Advokat Henning Moritzen
Havnepladsen 3A, 2. sal, 5700 Svendborg
Tlf. 6314 2020

Medhjælpere i gældssaneringssager

Advokat Claus Olsen
Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg
Tlf. 6221 2124

Advokat Michael Vestergaard
Ramsherred 7, 5900 Rudkøbing
Tlf. 6221 0101

Advokat Stig H. Pedersen
Kullinggade 31C,1, 5700 Svendborg
Tlf. 6221 0000

Advokat Susanne Bundgaard Geil
Torvet 2, 5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 1032

Advokat Susanne Schou Johnsson
Vestergade 2 C, st., 5700 Svendborg
Tlf. 7230 1315

Faste bobehandlere i ægtefælleskifter

Advokat Birgitte Kirkegaard
Vestergade 2C, st., 5700 Svendborg
Tlf. 72 30 13 15

Advokat Thomas Hess-Petersen
Kullinggade 31C, 1.sal, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 00 00

 

Sidst opdateret: 06. december 2022