Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

24 jan 2024

Tinglysningsretten

Ny vejledning til bygninger på fremmed grund

Når Geodatastyrelsen anmoder om at få oprettet et bygningsblad, undersøger Tinglysningsretten ikke, om betingelserne for oprettelse af bygningsblad er opfyldt.

Bygningsbladet oprettes derfor uden nogen rettigheder. Når Tinglysningsretten har oprettet bygningen, anmeldes dokumenttypen ”Anden Adkomst”, hvor det bliver undersøgt, om betingelserne for at oprette et bygningsblad er opfyldt.

Vi har lavet en vejledning med beskrivelse af kravene for at oprette et bygningsblad i Tingbogen.

Vejledningen ”Bygning på fremmed grund” kan findes sammen med de øvrige vejledninger til matrikulære ændringer og underblade.
Gå til siden ”Matrikulære ændringer”.