Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Skal du vedhæfte bilag til din anmeldelse, skal det uploades i bilagsbanken. Bilagsbanken er den ”skuffe”, hvor alle uploadede bilag gemmes. Du kan dog også fremsende bilag til Tinglysningsretten.

Hvis bilaget skal vedhæftes anmeldelsen, kan det uploades til bilagsbanken inden anmeldelsen: Det kan også uploades i anmeldelsen.

Et bilag kan kun være i filformaterne PDF, JPG, XML og GML. Der kan ikke uploades filer, der er større end 4 MB.

Bilagsbanken er offentlig tilgængelig. Anmeldelser, der indeholder personnumre eller andre ikke nødvendige personoplysninger, der er beskyttet af persondataloven og persondataforordningen, vil blive afvist fra tinglysning.

Derfor er det vigtigt, at de bilag, der skal vedhæftes en anmeldelse, gennemlæses grundigt, så der kun vedhæftes bilag – eller dele af bilag -  der er nødvendige for tinglysning af anmeldelsen. Det er anmelders ansvar at sikre, at det relevante ift. tinglysning fremgår, hvis det alene er dele af et bilag, der vedhæftes (ekstrahering).

Når bilaget uploades i bilagsbanken, får det et UUID-nummer. Det er muligt at henvise til samme bilag fra forskellige anmeldelser.

Det er ikke muligt selv at slette uploadede bilag fra bilagsbanken.

Vejledningen "Vedhæft bilag 1" benyttes til dokumenttyperne

 • Afgiftsgodtgørelse
 • Aflysning Hæftelse Andel
 • Aflysning Hæftelse Bil
 • Aflysning Hæftelse Fast Ejendom
 • Aflysning Hæftelse Personbogen
 • Aflysning Meddelelse Andel
 • Aflysning Meddelelse Bil
 • Aflysning Pantsætningsforbud Personbogen
 • Aflysning Persondokument
 • Anden Hæftelse Fast Ejendom
 • Arrest
 • Auktionsskøde
 • Betinget Skøde
 • Efterbetaling Tinglysningsafgift
 • Endeligt Skøde
 • Forevis Dokumentation
 • Forhøjelse Personbogen
 • Kæremål
 • Nedlysning Andel
 • Nedlysning Bil
 • Nedlysning Fast Ejendom
 • Nedlysning Personbogen
 • Normalvedtægt Fravigelse
 • Omdannelse til afgiftspantbrev
 • Pantsætningsforbud Personbogen
 • Påtegning Adkomst
 • Påtegning Hæftelse Personbogen
 • Påtegning Ægtepagt
 • Respekt Adkomst
 • Respekt Andel
 • Respekt Bil
 • Respekt Hæftelse Fast Ejendom
 • Respekt Personbogen
 • Skadesløsbrev Fordringspant
 • Skadesløsbrev Virksomhedspant
 • Skifteretsattest
 • Skifteretsattest Ægtefælle
 • Tinglysning Værgemål Person
 • Tinglysning Ægtepagt
 • Tinglysningslovens § 20
 • Udlæg
 • Underpant

Der er visse dokumenter, Tinglysningsretten skal se i original. Disse skal fremsendes til Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro. Du kan evt. benytte vores fremsendelsesbrev nedenfor.

Blanket

Vejledninger

Rids
pdf

Spørgsmål & svar

Hvorfor kan vi ikke se bilag i en anmeldelse, når vi har vedhæftet bilaget i anmeldelsen?

Man skal huske at klikke ”Tilføj bilagsreference” efter at ”Referencenummer, beskrivelse og type” er indsat/udfyldt. Husk i øvrigt at vælg korrekt bilagstype.

Hvem indhenter adkomsterklæring i forhold til fogedretterne, når de skal tinglyse udlæg?

Det gør kreditor (eller kreditors repræsentant). Fogedretterne tinglyser blot udlægget, og så er det op til kreditor eller dennes repræsentant at skaffe erklæringerne. Det eneste nye her er, at det er fogedretten, der sender udlægget til tinglysning. Se vejledningen *** "Udlæg Andel".

Hvordan rydder man op i de bilag, som man med tiden har fået lagt ind i bilagsbanken?

Den 9. juni 2018 blev det muligt at arkivere bilag, så listen over uploadede bilag bliver mere overskuelig. I oversigten over uploadede bilag er der nu et "Arkiver"-ikon ud for hvert filnavn. Når der klikkes på ikonet, får man mulighed for at arkivere bilaget.
 
Der kan herefter søges i bilag, der er arkiveret, og i bilag der ikke er arkiveret. Arkiveres et bilag ved en fejl, kan det genoprettes fra listen over arkiverede bilag ved at klikke på "Genopret"-ikonet.
 
Det er ikke muligt at slette bilag, som er uploadede i bilagsbanken. Bilagene skal være tilgængelige ved forespørgsel af bilagsreference.
 
Dvs.: Er der uploadet et bilag til en tinglyst anmeldelse, og man kunne slette bilaget i bilagsbanken, vil man herefter ikke kunne se det vedhæftede bilag til den tinglyste anmeldelse.

Hvordan søger jeg i mine uploadede bilag i bilagsbanken?

www.tinglysning.dk vælges "Tinglysning mv." og "Bilag". Ved indtastning af filnavn, beskrivelse eller referencenummer kan du få vist bilaget. Indtastes der ikke en søgetekst, vises alle dine bilag. I begge tilfælde afsluttes din søgning med "Enter", og du vil få vist en liste med søgeresultater.

Hvis du skal finde et bilag, som du har arkiveret, afsluttes med "Søg arkiv".
 
Bilaget åbnes ved at klikke på linjen med det ønskede bilag.

Hvad betyder det når jeg får beskeden: "Bilaget med det angivne referencenummer kunne ikke længere findes i bilagsbanken"?

Der er tale om et bilag, der alene er forevist for Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysning af et dokument, og som i øvrigt er uden betydning for det tinglyste dokument.

Sidst opdateret: 22. november 2021