Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

I et ægteskab er der som udgangspunkt fælleseje, mens almindelige pensionsordninger ikke skal deles. Aftaler om helt eller delvist at ændre fælleseje til særeje skal ægtefællerne skrive i en ægtepagt.

Ægtepagter er kun gyldige, hvis de er tinglyst. Begge ægtefæller kan bede om, at en ægtepagt bliver tinglyst.

Vejledninger Sidst opdateret
Forevis Dokumentation pdf

4. marts 2024

Påtegning Ægtepagt pdf

1. februar 2024

Tinglysning Ægtepagt pdf

21. april 2023

Spørgsmål & svar

Hvordan tinglyses cpr-nr. for udenlandsk ægtefælle, efter dette er modtaget fra Det Centrale Personregister?

Er der tinglyst en ægtepagt, hvor én af parterne ikke havde cpr-nr. på anmeldelsestidspunktet, skal det oplyses til Personbogen, når den pågældende part efterfølgende får et cpr-nr.
 
Dette gøres enten via kontaktformularen eller via post.
Hent vores kontaktformular.
 
Der skal uploades eller medsendes kopi af sundhedskort eller anden offentlig dokumentation, hvor cpr-nr. og navn fremgår.

Hvor kan jeg se, om en ægtepagt er delvist afvist?

Det fremgår af tinglysningssvaret, som kan findes ved at forespørge på dokumentet i Personbogen.

Du kan evt. benytte vejledningen "Forespørg Personbogen (personbogsattest) (pdf)".

Hvad gør jeg, når jeg har fået delvist tinglyst en ægtepagt?

De afviste punkter kan berigtiges ved dokumenttypen "Påtegning Ægtepagt".
Hent vejledningen "Påtegning Ægtepagt" (pdf).

Påtegningen er afgiftsfri, hvis anmeldelsen sker inden 6 måneder fra første tinglysningsdato.

Hvordan får jeg tinglyst et tillæg til en ægtepagt?

Tillæg til en ægtepagt skal anmeldes med dokumenttypen "Tinglysning Ægtepagt". Begge parter, der var i den oprindelige ægtepagt, skal have rollen "Disponent".
Hent vejledningen "Tinglysning Ægtepagt" (pdf).

Hvordan aflyser jeg en ægtepagt?

En ægtepagt kan ikke aflyses på samme måde som andre dokumenter.

Der skal oprettes en ophævelsesægtepagt mellem de samme parter, hvor begge ægtefæller skal underskrive anmeldelsen. Dokumenttype "Tinglysning Ægtepagt" skal benyttes.
Hent vejledningen "Tinglysning Ægtepagt" (pdf).

Hvor finder jeg ægtepagtens indhold, når den er tinglyst før 22.03.2011?

Ægtepagtens parter kan bestille en udskrift via vores kontaktformular.
Læs om udskrifter af ægtepagter mv.

Hvordan får jeg tinglyst en tidligere underskrevet papir-ægtepagt?

Der skal laves en digital anmeldelse af ægtepagten på tinglysning.dk med dokumenttypen "Tinglysning Ægtepagt". Anmeldelsen skal være identisk med den originale papir-ægtepagt, som begge parter har underskrevet. Såfremt den digitale anmeldelse alene underskrives af den ene ægtefælle, angives i trinnet "Øvrige oplysninger", hvorfor den anden ægtefælle ikke ønsker at underskrive. Ægtepagten vil herefter blive tinglyst med frist til forevisning af den originale ægtepagt.
Hent vejledningen "Tinglysning Ægtepagt" (pdf).

Hvor finder jeg ægtepagtens indhold, når den er tinglyst efter 22.03.2011?

Indholdet kan findes ved forespørgsel på tinglysning.dk.
Se vejledningen "Forespørg Personbogen (personbogsattest)" (pdf).

Sidst opdateret: 24. januar 2024