Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Når en anmeldelse er færdig, overføres den automatisk til parternes underskriftsmappe. Herefter skal parterne underskrive anmeldelsen i hver deres underskriftsmappe.

Det gælder uanset, om man skriver under ved hjælp af anmelderordningen eller en medarbejdersignatur på baggrund af en fuldmagt. Først når alle parter har underskrevet, kan dokumentet sendes til tinglysning.

Anmelder skal selv informere parterne om, at der ligger en anmeldelse klar til underskrift, eller man kan vælge at påføre parternes e-mailadresser.

Dette gøres ved at påføre adressen i e-mailadresse feltet. Skal der påføres flere e-mailadresser vælges ”Tilføj e-mail”.

Hvis anmelder har markeret i "Send underskriftskvittering" på trinnet "Underskriftsmetode", vil anmelder modtage en bekræftelse på e-mail, når en rolle har skrevet under.

Når en anmeldelse er underskrevet og anmeldt til tinglysning, eller der er gået mere end 180 dage siden, dokumentet blev lagt i underskriftsmappen, slettes anmeldelsen fra underskriftsmappen. Du modtager besked om dette på e-mail.

Læs om underskrifter for selskaber, foreninger og andre juridiske personer.

Vejledninger Sidst opdateret
Underskriv og anmeld pdf

13. februar 2024

Underskriv med MitID app pdf

21. februar 2024

Ret i underskriftsmappen pdf

24. november 2022

Spørgsmål & svar

Hvordan skal der underskrives for fx sælger, når en fremtidsfuldmagt er sat i kraft?

Sælger skal underskrive iht. fuldmagt. Det skal angives i trinnet "Øvrige oplysninger", at der er registreret og aktiveret en fremtidsfuldmagt.

Er der givet fremtidsfuldmagt til flere personer, skal der markeres for fuldmagt i rollen ”Sælger” til den ene fuldmagtshaver. Under ”Andre roller” tilføjes øvrige fuldmagtshavere med rollen ”Anmoder”.

Sidst opdateret: 24. april 2024