Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

31 jan 2019

Vestre Landsret

Dom i nævningesag fra Aarhus

V.L.S-1462-18

Vestre Landsret har i dag ved et nævningeting på landsrettens bitingsted i Aarhus afsagt dom i en sag, hvor der var rejst tiltale mod en nu 35-årig mand fra Ukraine. Tiltalen for landsretten omfattede tre tilfælde af voldtægt, vold, vidnetrusler, trusler mod liv og helbred, tyveri, brugstyveri af biler, bedrageri, afpresning, dokumentfalsk, overtrædelse af knivloven og våbenbekendtgørelsen samt ulovligt ophold og arbejde, i alt 39 forhold. De forurettede var i de fleste tilfælde herboende ukrainske eller lettiske kvinder, som tiltalte havde opnået kontakt med via en Facebookgruppe for russisktalende personer. Tiltalte havde haft seksuelt samkvem med adskillige af kvinderne og i flere tilfælde boet hos dem, og mange af kvinderne havde overladt tiltalte penge, som tiltalte bl.a. fik dem til at skaffe ved at optage lån. Endvidere havde tiltalte sat sig i besiddelse af kvindernes biler og andre ejendele. Flere af kvinderne arbejdede i en restaurant, som tiltalte var den reelle leder af.

Landsretten fandt som byretten tiltalte skyldig i hovedparten af forholdene, herunder de tre voldtægtsforhold. 

Byretten havde fastsat straffen til fængsel i 8 år og udvist tiltalte af Danmark for bestandig, hvilket landsretten stadfæstede. 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.