Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

Vestre Landsret

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Vestre Landsret.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Telefonnummeret til alle rettens afdelinger er 99 68 80 00

Mailadresser til hovedpostkassen og rettens afdelinger er:

post@vestrelandsret.dk
1.afdeling@vestrelandsret.dk
2.afdeling@vestrelandsret.dk
3.afdeling@vestrelandsret.dk
4.afdeling@vestrelandsret.dk
5.afdeling@vestrelandsret.dk
6.afdeling@vestrelandsret.dk
7.afdeling@vestrelandsret.dk
8.afdeling@vestrelandsret.dk
9.afdeling@vestrelandsret.dk
10.afdeling@vestrelandsret.dk
11.afdeling@vestrelandsret.dk
12.afdeling@vestrelandsret.dk
13.afdeling@vestrelandsret.dk
14.afdeling@vestrelandsret.dk
15.afdeling@vestrelandsret.dk
16.afdeling@vestrelandsret.dk 

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.
Den kan du finde her

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Sagen udsættes normalt kun, hvis der foreligger en lægeerklæring ved retsmødets begyndelse.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Hvis du vil skrive et brev har Vestre Landsret postadresse på Asmildklostervej 21, 8800 Viborg.


Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Det er som alt overvejende hovedregel muligt at overvære retssager i Vestre Landsret som tilhører i retssalen. Dette gælder dog ikke for visse typer af sager, der skal eller på begæring kan behandles for lukkede døre.

Under Retslister kan du finde oplysninger om de sager, der behandles i Viborg og på bitingstederne. 

Skoleklasser og andre grupper af besøgende bedes på forhånd orientere Vestre Landsret om, at de vil overvære en retssag. Med hensyn til retssager, der behandles i Viborg, vil Vestre Landsret af praktiske grunde gerne have besked herom senest 14 dage før retsmødet. Du kan ringe på telefonnummer 99 68 80 00 eller sende en mail til post@vestrelandsret.dk. Retsmøder kan blive aflyst med kort varsel, så det er derfor en god ide at ringe om morgenen for at høre, om dette er sket.

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar her, kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakt i Vestre Landsret

Vestre Landsret har en pressekontaktdommer, landsdommer John Lundum, der skal hjælpe journalister med spørgsmål i forbindelse med rettens afgørelser og retspraksis generelt.

Landsdommer John Lundum kan kontaktes ved henvendelse til informationen tlf. 99 68 80 00 - mail post@vestrelandsret.dk

Du kan læse mere om pressekontaktdommerordningen her 

Vestre Landsrets pressekontaktperson er i øvrigt administrationschef Regitze Brosbøl Riskjær, tlf. 99 68 80 00 - mail post@vestrelandsret.dk

Du kan henvende dig til pressekontaktpersonen om blandt andet generelle spørgsmål om aktindsigt,  dørlukning og navne- og referatforbud. Pressekontaktpersonen kan også være behjælpelig med at fremskaffe visse statistiske oplysninger.

Hvis du vil bestille en udskrift af en afgørelse, kan du henvende dig til Vestre Landsrets information eller til administrationschefen, tlf. 99 68 80 00 - mail post@vestrelandsret.dk

Sidst opdateret: 30. august 2023