Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

29 nov 2019

Vestre Landsret

Dom i sag om knivstik på diskotek i Herning

V.L. S-2567-18

Landsretten har i dag ved et nævningeting afsagt dom i en sag, hvor der var rejst tiltale mod 3 personer tilhørende grupperingen Saturdarah for i marts 2018 på et diskotek i Herning bl.a. at have overfaldet 3 personer med knivstik, således at en af disse personer var i livsfare. Landsretten fandt ligesom byretten de tiltalte skyldige i grov vold under særdeles skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 245, stk. 1, og § 246, jf. til dels § 23. Landsretten fandt endvidere – ligesom byretten – de tiltalte skyldige i vold og grov vold, herunder medvirken hertil, samt at have været i besiddelse af knive.

Ved byretsdommen var de tre tiltalte blevet straffet med fængsel i henholdsvis 5 år, 6 år og 6½ år. Landsretten stadfæstede byrettens straffastsættelse med den ændring, at straffen for en af de tiltalte blev forhøjet fra 5 til 6 år.

Landsretten stadfæstede endvidere byrettens afgørelse om opholdsforbud således, at de tiltalte blev forbudt at færdes og tage ophold i Herning Kommune i 6 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.