Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

27 dec 2019

Vestre Landsret

Dom i sag om grov vold og sprængning af håndgranat

V.L.S-0173-19

Vestre Landsret har den 27. marts 2019 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor en nu 34-årig mand blev fundet skyldig i forsøg på forsætlig fareforvoldelse ved den 13. december 2016 i Herning midtby at have kastet en skarpladt håndgranat ud for Black Armys daværende klubhus. Han blev desuden fundet skyldig i bl.a. grov vold ved i januar 2017 at have skudt en mand flere gange i benene.

Den 34-årige havde anket byrettens dom navnlig med påstand om, at han skulle idømmes en tidsbestemt fængselsstraf i stedet for forvaring.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, herunder at tiltalte blev idømt forvaring.

Landsretten lagde ligesom byretten vægt på karakteren af den grove vold, og at tiltalte kort tid forinden havde kastet en håndgranat i Herning midtby. Desuden lagde landsretten som byretten vægt på tiltaltes personlige forhold, herunder hans tidligere kriminalitet, og de lægelige oplysninger. Det fremgik af to udtalelser fra Retslægerådet bl.a., at rådet fandt, at forvaring var påkrævet for at forebygge nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred og frihed.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.
Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.