Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

18 dec 2019

Vestre Landsret

Udtagelse af domsmænd og nævninger 2020-2023

Vestre Landsret har netop udsendt brev til godt 4.700 personer, som er udtrukket som lægdommere i Vestre Landsrets kreds. Disse personer skal fra 1. januar 2020 fungere som nævninger og domsmænd i Vestre Landsrets 6 nævningekredse og i de 11 byretskredse, der hører under Vestre Landsret.

Vestre Landsret har modtaget grundlister fra 42 kommuner. På grundlisterne er der i år optaget i alt godt 9.000 personer. Udtrækningen af personerne fra grundlisterne er sket ved simpel lodtrækning. Af disse skal godt 3.800 fungere i byretterne og lidt over 900 i landsretten.

Hvis en person er optaget på grundlisten, men ikke modtager brev fra Vestre Landsret de kommende dage, er den pågældende ikke udtrukket, og vedkommende skal derfor som udgangspunkt ikke virke som nævning eller domsmand i den kommende 4-årige periode. Der kan dog opstå behov for at gennemføre ekstraordinære trækninger i perioden, og lodtrækningen vil ske fra de eksisterende grundlister. De personer, som ikke er udtrukket nu, kan derfor blive udtrukket senere.

Nævninge- og domsmandslisterne udleveres ikke til andre end de retter, som skal anvende dem. Kommunernes grundlisteudvalg bliver heller ikke orienteret om, hvem der er udtrukket fra listen.

Personer, der udtages til grundlisten, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Der skal endvidere tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder, og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i den pågældende kommune.

Det er indtrykket, at der i mange kommuner er gjort en ekstraordinær indsats for at opfylde kravet om en alsidig og repræsentativ sammensætning af grundlisten.

En endelig vurdering af, i hvilket omfang det samlet set er lykkedes kommunernes grundlisteudvalg at opfylde kravene til grundlisternes sammensætning, vil dog først kunne foretages, hvis Justitsministeriets forskningsenhed i lighed med tidligere udtrækninger senere gennemfører en undersøgelse af sammensætningen af de nye domsmands- og nævningelister.