Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

20 feb 2019

Vestre Landsret

Dom i sag om drab i Langelandsgade i Aalborg

V.L.S-0734-18


Landsretten har i dag ved et nævningeting i Viborg afsagt dom i en sag, hvor der var rejst tiltale mod tre personer for den 5. august 2017 omkring kl. 18 i forening at have overfaldet og dræbt en mand i Langelandsgade i Aalborg ved anvendelse af blandt andet knive og et jernrør.

Landsretten fandt ligesom byretten de tre tiltalte skyldige. For så vidt angår to af de tiltalte var alle nævninger og dommere enige i dette resultat. For så vidt angår den sidste tiltalte fandt to nævninger det alene bevist, at han havde gjort sig skyldig i forsøg på grov vold, jf. straffelovens § 245, stk. 1.

Ved byretsdommen var de tre tiltalte blevet straffet med fængsel i 12 år, og den ene af de tre tiltalte, der ikke er dansk statsborger, var blevet udvist af Danmark for bestandigt.

Ved stemmeafgivningen om udmålingen af straffen var der flertal for at stadfæste byrettens strafudmåling, mens et mindretal stemte for at forhøje straffen. Der var enighed om at stadfæste byrettens afgørelse om udvisning.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.