Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

08 feb 2019

Vestre Landsret

Dom i Volasagen

V.L.B-2087-12

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en sag mellem en familiefond, som er oprettet af stifteren af Volakoncernen i Horsens, og bl.a. nogle af stifterens efterkommere og deres holdingselskaber.

Sagen er henvist til landsretten fra Retten i Horsens og er således behandlet af landsretten som 1. instans.

Ved dommen bliver de sagsøgte tidligere bestyrelsesmedlemmer i fonden og de holdingselskaber, der ejer Volakoncernen, dømt til at betale 150 mio. kr. med procesrente fra den 13. januar 2012 til familiefonden som følge af, at aktierne i Volakoncernen i 2000, hvor bl.a. efterkommerne var medlem af fondens bestyrelse, blev overdraget til efterkommernes holdingselskaber. Landsretten lægger til grund, at efterkommerne som bestyrelsesmedlemmer i fonden ikke kunne deltage i salget af aktierne til deres egne holdingselskaber, og at de gennemførte aktieoverdragelsesaftaler derfor er ugyldige. Landsretten lægger endvidere til grund, at overdragelsen af aktierne i Volakoncernen ikke skete til den reelle markedspris.

Nogle af de sagsøgte bliver endvidere dømt til at betale 500.000 kr. til fonden, idet landsretten anser dem som ansvarlige for at udlejningen af en ejendom, som fonden ejede i Frankrig, ikke skete på markedsvilkår.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33. Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.