Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

13 mar 2019

Vestre Landsret

47-årig idømt forvaring.

V.L.S-1924-18

Vestre Landsret har den 13. marts 2019 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor en 47-årig mand er fundet skyldig i flere tilfælde af samleje og andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelser. Flere af forholdene blev begået under løfte om betaling. Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i besiddelse af børneporno. Overgrebene var begået over for fire drenge i perioden fra maj 2016 til maj 2017, hvor drengene var henholdsvis 11 år, 14 år, 14 år og 17 år gamle. I alle tilfældene var tiltalte kommet i kontakt med drengene via chatforums på internettet.

Ved dommen blev tiltalte idømt forvaring. Tiltalte blev desuden dømt til at betale tre af drengene en godtgørelse for tort.

Dommen var med hensyn til både skyldsspørgsmålet og sanktionsspørgsmålet en stadfæstelse af en dom afsagt af Retten i Kolding den 10. september 2018.

Tiltalte, der til dels havde erkendt sig skyldig, havde anket dommen til delvis frifindelse i et enkelt forhold og til formildelse af sanktionen, navnlig således at han blev idømt en tidsbestemt fængselsstraf. Anklagemyndigheden havde påstået stadfæstelse. Landsretten lagde ved sanktionsfastsættelsen ligesom byretten vægt på forholdenes karakter, herunder at tiltalte tidligere er straffet fem gange for tilsvarende kriminalitet, og at Retslægerådet havde fundet det nærliggende at antage, at tiltalte frembyder en sådan væsentlig fare for andres liv, legeme og helbred og frihed, at forvaring i stedet for fængsel er påkrævet for at forebygge denne fare.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.