Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

14 maj 2019

Vestre Landsret

Dom i sag fra Herning om seksuelle overgreb

V.L. S-1955-18

Vestre Landsret har i dag under medvirken af nævninger afsagt kendelse om skyldsspørgsmålet i en sag fra Herning om voldtægt og andre seksuelle overgreb, hvor der var rejst tiltale mod fire unge mænd for seksuelle krænkelser af nogle piger. Ved kendelsen har landsretten fundet en af de tiltalte skyldig i seksuel krænkelse i et af forholdene, men frifundet ham og de øvrige tiltalte i de andre seksuelle forhold, herunder for tiltalen for voldtægt. Den tiltalte, der blev fundet skyldig i et seksuelt overgreb, er også skyldig i flere andre forhold, mens de tre andre tiltalte alene blev fundet skyldige i uberettiget at have optaget video og fotos af en af pigerne.

Landsrettens afgørelse er – som det fremgår af begrundelsen nedenfor – ikke enstemmig. Kendelsen har følgende ordlyd:

Link til landsrettens kendelse

Retten i Herning var nået til samme resultat. Heller ikke her var der enighed om resultatet.

Straffen for de tiltalte vil blive fastsat senere.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Landsretten har den 15. maj 2019 afsagt dom i sagen. Ved dommen blev den tiltalte, der var skyldig i et seksuelt overgreb, straffet med fængsel i 1 år og 4 måneder, mens de tre andre tiltalte blev straffet med dagbøder. Der blev afgivet 13 stemmer for dette resultat, mens der blev afgivet 5 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder. Dommen er en stadfæstelse af byrettens dom.

Landsretten tiltrådte også byrettens afgørelse om, at den tiltalte, der var skyldig i et seksuelt overgreb, skulle udvises betinget af Danmark.