Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

04 jul 2019

Vestre Landsret

Lærer dømt for vold mod elever.

V.L. S-2597-18

Vestre Landsret har den 4. juli 2019 fundet en 41-årig tidligere lærer på den tyske skole i Tønder skyldig i vold, i det væsentlige i form af halsgreb, begået over 2 år mod i alt 9 elever op til 9 årsalderen. Landsretten vurderede således i lighed med byretten en række vidneudsagn fra forskellige elever som troværdige. Landsretten frifandt den tiltalte for i nogle situationer at have taget hårdt fat i armen på elever og for at have trykket en elev hårdt ned på skuldrene for at holde ham nede på en stol, da det ikke var bevist, at handlingerne var omfattet af straffelovens § 244.

Straffen blev fastsat til fængsel i 9 måneder. 6 måneder af straffen blev gjort betinget med henvisning til den tiltaltes særdeles gode personlige forhold (dissens for ubetinget straf).

Byretten havde fastsat straffen til fængsel i 1 år.

Tiltalte blev frakendt retten til erhvervsmæssigt og i forbindelse med organiserede fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år i en periode på fem år.

Den tiltalte, der er tysk statsborger, var ved byrettens dom blevet udvist af Danmark. Landsretten frifandt tiltalte for påstanden om udvisning.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.