Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

28 feb 2020

Vestre Landsret

Løkken Sparekasse

V.L. B-0426-11

Vestre Landsret har den 28. februar 2020 afsagt dom i en sag, hvor Finansiel Stabilitet havde rejst erstatningskrav mod Løkken Sparekasses tidligere direktør, formand, næstformand og revision.

Efter sparekassens økonomiske sammenbrud i foråret 2009 anlagde Finansiel Stabilitet sag med påstand om, at de sagsøgte solidarisk skulle betale 275 mio. kr.

Ved landsrettens dom blev de sagsøgte frifundet, og Finansiel Stabilitet dømt til at betale sagsomkostninger med i alt ca. 34 mio. kr.

Landsretten fandt det ikke bevist, at sparekassen havde været indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar for bankens ledelse for de tab på udlån og garantier, som kravet vedrørte. Finansiel Stabilitet havde endvidere ikke bevist, at ledelsen havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med tabene på en række konkrete engagementer. Finansiel Stabilitet havde heller ikke bevist, at revisionen havde handlet ansvarspådragende.

Ved landsrettens dom blev sagen på grund af sin principielle karakter behandlet i Vestre Landsret som første instans.

Sagen blev anlagt den 27. december 2010 og hovedforhandlet over 51 retsdage i perioden januar-december 2019. Sagens lange forberedelsestid skyldes bl.a., at der blev afholdt syn og skøn om revision af sparekassen, og at der var en række tvister om processuelle spørgsmål.

Dommens begrundelse og resultat kan læses via følgende link: Her

Henvendelse om sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum tlf. 20 58 55 33.

Sagen er behandlet af landsretten under sagsnr. V.L. B-0426-11.