30 apr 2020

Vestre Landsret

Genåbning den 27. april 2020

Her kan du finde information om genåbningen og information fra Danmarks Domstole om retternes håndtering af coronakrisen. Læs bl.a. om hygiejne ved retterne og meget mere.

Vestre Landsret genåbner den 27. april 2020

Vestre Landsrets åbningstid er som hidtil fra kl. 8.30 til kl. 15.00 mandag til fredag.

Indtil videre gennemføres der ikke rundvisninger.

Hovedforhandlinger afvikles fra mandag den 27. april 2020. Der henvises til retslisterne.

Det er vigtigt, at alle, der møder i retten, følger de anvisninger af sundhedsmæssig karakter, som fremgår af opslag i retsbygningerne. Der kan læses nærmere om disse retningslinjer her:

Der skal under opholdet i retsbygningen hele tiden holdes 2 meters afstand til andre personer, og hænderne skal aftørres med håndsprit ved indgangen til bygningen. Der skal også sprittes hænder af før og efter berøring med dørhåndtag og lign. og toiletbesøg.

Der må maksimalt være 10 tilhørere i en retssal. I nogle retssale er tilhørerantallet yderligere begrænset på grund af pladsforholdene.

Advokaterne opfordres til at medvirke til at sikre, at antallet af tilhørere begrænses, herunder således, at en myndighed, virksomhed eller organisation, som er part, kun møder ved ganske få personer, og således at der som udgangspunkt ikke møder fuldmægtige eller andre fra advokatens advokatkontor som tilhørere. I straffesager opfordres forsvarerne til at medvirke til, at tiltalte eller vidner ledsages af færrest mulige, helst ikke mere end en person.

Advokater, parter, vidner eller andre, der er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer) der kunne tyde på COVID-19, må ikke møde i retten. Det er vigtigt i denne situation at huske at melde afbud.

Alle, der skal ind i en retssal, skal anvende håndsprit inden de går ind.

Hvis der er spørgsmål til de sundhedsmæssige foranstaltninger i retsbygningen eller om hvordan retssagerne aktuelt afvikles, kan landsretten kontaktes på telefon eller mail.

Der er udarbejdet en samlet genåbningsplan, hygiejne ved retterne og meget mere for Danmarks Domstole. Det kan læses her: