Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

28 maj 2020

Vestre Landsret

Dom i sag om manddrab i Industriparken i Haverslev

V.L. S-1886-19

Vestre Landsret har i dag under medvirken af nævninger afsagt dom i en ankesag, hvor der var rejst tiltale for manddrab mod to personer ved med knivstik at have dræbt en mand på et græsareal på Industriparken ved motorvejen i Haverslev.

Et enigt nævningeting fandt begge de tiltalte skyldige i manddrab efter straffelovens § 237 og idømte dem begge fængsel i 12 år. Den ene af de tiltalte, der ikke er dansk statsborger, blev tillige udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Retten i Aalborg var nået til samme resultat.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk.
Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.