Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

24 jun 2020

Vestre Landsret

Vold mod 6 uger gammel søn

V.L.S-2532-19

Landsretten har den 24. juni 2020 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor en nu 25-årig mand og en nu 29-årig kvinde var tiltalt for i forening i hjemmet at have udøvet grov vold og mishandling mod deres 6 uger gamle søn. Tiltalen angik navnlig en enkelt episode, hvor volden førte til et brækket kraveben og 6 brækkede ribben. De tiltalte nægtede sig skyldige.

Ved dommen fra Retten i Sønderborg blev manden fundet skyldig i grov vold mod sønnen, og han blev dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykisk handicap. Kvinden blev frifundet.

Manden ankede dommen med påstand om frifindelse, og anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om domfældelse i forhold til kvinden.

Landsretten fandt det ligesom byretten bevist, at manden var skyldig, og at han skulle idømmes foranstaltningen om anbringelse. Landsretten var også enig med byretten i, at kvinden skulle frifindes.

Landsretten stadfæstede således byrettens dom.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.