Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

25 aug 2020

Vestre Landsret

Dom om embedsmisbrug i Forsvaret

V.L. S-1064-20

Landsretten har den 24. august 2020 afsagt dom i en ankesag, hvor en højtstående officer i Forsvaret var tiltalt for bl.a. at have misbrugt sin stilling, for pligtforsømmelse af grov og særlig grov karakter og for overtrædelse af sin tavshedspligt.

Landsretten idømte tiltalte fængsel i 3 måneder.

Ved dom af 19. maj 2020 fra Retten i Viborg blev den tiltalte officer i det væsentlige fundet skyldig i tiltalen og idømt ubetinget fængsel i 60 dage. Tiltalte havde nægtet sig skyldig og ankede dommen til frifindelse.
Landsretten fandt, at tiltalte var skyldig i at have forsøgt at misbruge sin stilling til at få optaget sin daværende kæreste og senere ægtefælle på en meget eftertragtet lederuddannelse inden for Forsvaret. Han blev endvidere anset for skyldig i at have forsøgt at misbruge sin stilling ved at prøve at påvirke en oberst til at ansætte kæresten i en ledig stilling som major. Herudover blev den tiltalte fundet skyldig i grov pligtforsømmelse og overtrædelse af sin tavshedspligt ved at have givet kæresten adgang til indbakken i tiltaltes embedsmail og ved at have videresendt mails af fortrolig karakter til hende om emner, som ikke vedkom hende.

Landsretten frifandt ligesom byretten den tiltalte for at have talt usandt i forbindelse med Forsvarschefens spørgsmål til ham om sagen. Herudover frifandt landsretten den tiltalte for grov pligtforsømmelse ved at have bedt sin sekretær og stabshjælper om at printe og tilskære nogle kort til brug for hans og kærestens bryllup. Landsretten udtalte herom, at der ikke var tale om pligtforsømmelse af en sådan grovhed, at den var strafbar efter militær straffelovs § 27, stk. 1.

Landsretten lagde ved strafudmålingen vægt på grovheden af forholdene, som var begået over en periode på 3 år, og på den meget betydningsfulde stilling, som tiltalte havde som højtstående chef i Forsvaret.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Lisbeth Parbo, tlf. 30 29 31 39.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.