Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

08 dec 2021

Vestre Landsret

Nævningesag om bl.a. røveri på bordel og seksuelt overgreb

V.L. S-0357-21

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor 5 mænd (tiltalte 1-5) var tiltalt for et røveri på et bordel. Tiltalte 1 var også tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje ved at have truet en prostitueret på bordellet til oralsex. Tiltalte 1 var desuden tiltalt for forsøg på et egentligt hjemmerøveri. Tiltalte 2 var ud over bordelrøveriet også tiltalt for medvirken til tiltalte 1’s seksuelle overgreb på den prostituerede. Nævningesagen blev behandlet ved Retten i Viborg i 1. instans.

Tiltalte 1, der var 18 år på gerningstidspunkterne, blev ligesom i byretten fundet skyldig i røveriet, det seksuelle overgreb og i forsøg på egentlig hjemmerøveri. Røveriet var begået i forening med de 4 medtiltalte. Tiltalte 1 blev desuden fundet skyldig i indbrud, databedrageri og i at have haft en mobiltelefon i et fængsel. Straffen blev fastsat til fængsel i 6 år og 6 måneder.

Tiltalte 2, der var 22 år på gerningstidspunktet, blev fundet skyldig i røveriet og i medvirken til tiltalte 1’s seksuelle overgreb på den prostituerede. Røveriet var begået i forening med de 4 medtiltalte. Straffen blev fastsat til fængsel i 3 år. Tiltalte 2 blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Tiltalte 3, 4 og 5, der var henholdsvis 20 år, 29 år og 19 år på gerningstidspunktet, blev alle fundet skyldige i at have begået røveri på bordellet i forening med tiltalte 1 og 2. De blev hver straffet med fængsel i 2 år, og de blev alle udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Byretten var kommet frem til samme resultat både i forhold til skyldsspørgsmålene, straffastsættelserne og udvisningerne.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.