Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

25 mar 2021

Vestre Landsret

6 års fængsel og udvisning af 63-årig for grov vold med døden til følge

V.L. S-1814-20

Vestre Landsret har den 25. marts 2021 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor en nu 63-årig mand var tiltalt for i sommeren 2019 i et rækkehus i Blendstrup ved Skørping at have udøvet grov vold mod en kvinde, hvorved kvinden afgik ved døden.

Et flertal i nævningetinget fandt tiltalte skyldig i grov vold med døden til følge, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246, mens en nævning fandt, at det alene var bevist, at tiltalte havde udøvet vold imod kvinden i et mindre omfang end tiltalen, og at denne vold ikke havde medført døden. Byretten var i det væsentlige nået til samme resultat som flertallet vedrørende skyldspørgsmålet.

Tiltalte blev idømt fængsel i 6 år. Et mindretal ville forhøje straffen til fængsel i 7 år. Han blev samtidig udvist af Danmark for bestandig. Endelig blev han dømt til at betale erstatning til kvindens og tiltaltes fælles datter.

Byretten var nået til det samme resultat for så vidt angår strafudmålingen og udvisningen.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.