Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

26 aug 2021

Vestre Landsret

Dom i nævningesag

V.L. S-0935-21

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod tiltalte for blandt andet vold, voldtægt og frihedsberøvelse mod hans gravide kæreste, K, og påstod ham idømt forvaring, idet han to gange tidligere var straffet med fængsel for voldtægt under lignende omstændigheder. Forholdene var begået 8 dage efter, at tiltalte var prøveløsladt fra afsoning af den seneste dom for blandt andet voldtægt.

Tiltalte påstod frifindelse og subsidiært en fængselsstraf frem for forvaring. Tiltalte gjorde gældende, at han ikke havde begået vold mod K, at han opfattede det seksuelle samvær, som havde karakter af såkaldt ”dominanssex”, som frivilligt fra K’s side, og at K ikke var frihedsberøvet.

Landsretten fandt på samme måde som byretten tiltalte skyldig i vold, voldtægt, anden kønslig omgængelse end samleje, blufærdighedskrænkelse, frihedsberøvelse og overtrædelse af knivloven.

Byretten havde idømt tiltalte forvaring, jf. straffelovens § 70, stk. 2, og landsretten stadfæstede byrettens dom.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.