Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

14 okt 2022

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om grov vold med døden til følge

V.L. S-2466-21

Vestre Landsret har den 14. oktober 2022 i en nævningesag afsagt dom, hvor tre mænd på nu 23, 27 og 28 år var tiltalt for blandt andet vold, herunder grov vold under særligt skærpende omstændigheder, ved i sommeren 2020 under et planlagt overfald på en parkeringsplads i Brabrand at have stukket flere mænd med kniv, hvorved den ene af mændene afgik ved døden.

Et enigt nævningeting fandt de tiltalte skyldige i blandt andet grov vold med døden til følge, jf. straffelovens § 246. Et flertal på syv nævninger og samtlige dommere fandt det ikke bevist, at forholdene var omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen om, at volden var egnet til at fremkalde en konflikt mellem to bandegrupperinger (Satudarah og Brabrandgruppen/BB), mens to nævninger fandt, at forholdene var omfattet af bestemmelsen.

De tiltalte blev idømt ubetinget fængsel i henholdsvis 7 år, 7 år og 8 år. Et mindretal mente, at straffen skulle fastsættes til fængsel i henholdsvis 5 år, 5 år og 7 år.

Der blev ved fastsættelse af straffen navnlig lagt vægt på, at der var tale om omfattende og grov vold begået i forening og udført som et bagholdsangreb under anvendelse af våben.

De tiltalte blev endvidere idømt et opholdsforbud i Brabrand, hvor volden var begået.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.