Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

02 nov 2022

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om drab

V.L.S-15-2022

Vestre Landsret har den 2. november 2022 afsagt dom i en nævningesag, hvor en nu 61-årig far og dennes nu 19-årige søn var tiltalt for i forening og under skærpende omstændigheder i hjemmet at have dræbt faderens hustru og sønnens mor ved adskillige knivstik i hoved, på halsen og på kroppen. Drabet fandt sted i Randers den 17. september 2020.

De tiltalte blev i byretten fundet skyldige i drab begået i forening og idømt straf af fængsel i henholdsvis 12 år og 8 år. Byretten fandt ikke grundlag for at bringe andre strafskærpende bestemmelser i anvendelse. De tiltalte blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

I byretten havde sønnen erkendt at have forvoldt moderens død med knivstik, men gjorde gældende, at drabet var begået i nødværge. Faderen nægtede sig skyldig og bestred, at han var til stede i hjemmet på gerningstidspunktet.

I landsretten ændrede de tiltalte forklaringer. Faderen erkendte nu, at han havde været i hjemmet, men forklarede, at hustruen havde angrebet ham, og at hun havde påført sig selv de dræbende stik. Sønnen forklarede nu, at han havde været på sit værelse, da drabet fandt sted, og at han ikke havde noget med det at gøre. Efterfølgende havde faderen bedt sønnen om at påtage sig skylden, hvilket sønnen accepterede.
Otte nævninger og tre dommere fandt, at begge de tiltalte var skyldige i drab, jf. straffelovens § 237, og at drabet var begået i forening, jf. straffelovens § 81, nr. 2. En nævning fandt, at faderen var skyldig i drab, og at sønnen ikke var skyldig.

Begge de tiltalte blev herefter fundet skyldige i drab begået i forening.

Et fornødent stemmeflertal fandt desuden, at flere strafskærpende bestemmelser fandt anvendelse, idet det fandtes bevist, at drabet var særligt planlagt, at drabet var begrundet i, at afdøde ikke var rettroende muslim, og at faderen havde udnyttet sønnens unge alder, manglende indsigt og det til sig bestående afhængighedsforhold.

Faderen blev straffet med fængsel i 13 år, og sønnen blev straffet med fængsel i 9 år.

De tiltalte blev endvidere som i byretten udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.