Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

16 mar 2022

Vestre Landsret

Straffen skærpes til fængsel på livstid i nævningesag om skuddrab

V.L. S-0844-21

Vestre Landsret har den 16. marts 2022 afsagt dom i en nævningesag, hvor en 29-årig mand med tilknytning til Loyal to Familia (LTF) var tiltalt for at have dræbt en 24-årig mand med skud i boligområdet Korskærparken i Fredericia i februar 2020.

Landsretten fandt ligesom byretten tiltalte skyldig i at have begået drabet og i at have besiddet en skarpladt pistol på offentligt tilgængeligt sted. Landsretten var også enig med byretten i, at drabet var begået under sådanne omstændigheder, at bestemmelsen i straffelovens § 81 a fandt anvendelse. Bestemmelsen angår kriminalitet, der ”har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer” (bandekonflikt), og giver mulighed for at forhøje straffen med indtil det dobbelte.

I byretten var tiltalte blevet idømt 20 års fængsel og forbud mod at opholde sig i Fredericia Kommune i 10 år. Landsretten tiltrådte bestemmelsen om opholdsforbud, men skærpede straffen til fængsel på livstid.

Landsrettens dom er afsagt af et enigt nævningeting.

 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk.

Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.