Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

29 apr 2022

Vestre Landsret

Dom i straffesag om vildledende handelspraksis vedr. abonnementsaftaler

V.L. S-2520-21

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en straffesag, hvor Plus Global ApS for overtrædelse af markedsføringslovens §§ 5 og 6 sammenholdt med § 8 straffes med en bøde på 250.000 kr. og får konfiskeret 3,2 mio. kr. Selskabet havde på en hjemmeside markedsført produkter til en særlig fordelagtig pris uden samtidig på en klar og tydelig måde at oplyse forbrugerne om, at de i forbindelse med køb af varer også blev tilmeldt et løbende abonnement på 139 kr. pr. måned. Landsretten fandt, at dette udgjorde en vildledende handelspraksis, som var egnet til væsentligt at forvride gennemsnitsforbrugerens økonomiske adfærd, idet den mærkbart havde indskrænket dennes evne til at træffe en informeret beslutning. Ved bødefastsættelsen blev der bl.a. lagt vægt på, at overtrædelsen havde stået på over en længere periode og havde været et helt centralt element i webshoppen. I forhold til konfiskationsbeløbet blev der lagt vægt på indtjeningen, der i det væsentligste stammede fra medlemskaberne.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.