Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

19 maj 2022

Vestre Landsret

Dom i sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset

Sagsnr. BS-12/2012-VLR, BS-13/2012-VLR og BS-30/2012-VLR 4. afdeling

Vestre Landsret har den 19. maj 2022 afsagt dom i tre sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset.

Dommen tager stilling til, om der skal betales kildeskat i Danmark af renter betalt af danske datterselskaber til udenlandske moderselskaber beliggende i henholdsvis Sverige og Luxembourg.

Dommen fastslår, at moderselskaberne i henholdsvis Sverige og Luxembourg ikke kunne anses for renternes ”retmæssige ejere”, idet selskaberne var indskudt mellem de danske selskaber og det holdingselskab/de kapitalfonde, som havde ydet lånene, og at selskabskonstruktionen var etableret som led i et samlet og på forhånd tilrettelagt arrangement uden forretningsmæssig begrundelse. Som følge heraf kunne de danske selskaber hverken påberåbe sig skattefritagelse efter rente-/royaltydirektivet eller i dobbeltbeskatningsover-enskomsten gældende mellem de nordiske lande, henholdsvis mellem Danmark og Luxembourg. Renterne var derfor ikke skattefritaget.

De danske selskaber blev anset for at være ansvarlige over for det offentlig for betaling af kildeskat af renterne med henholdsvis 88.140.531 kr. og 5.581.286 kr.

Sagerne har været udsat i en årrække på præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.