Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

22 jun 2022

Vestre Landsret

Dom i sag om voldtægt og våbenbesiddelse i Holsted

V.L. S-1967-21

Landsretten har den 22. juni 2022 afsagt dom i en ankesag vedrørende voldtægt af særligt farlig karakter og vold begået mod en kvinde den 30. oktober 2020 i en lejlighed i Holsted samt besiddelse af et haglgevær. Sagen er behandlet under medvirken af nævninger.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig.

Landsretten fandt tiltalte skyldig i ét tilfælde af voldtægt af særligt farlig karakter, idet landsretten herunder fandt det bevist, at tiltalte i forbindelse med voldtægten havde besiddet og truet med et dobbeltløbet haglgevær. Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i efterfølgende at have truet og begået vold mod forurettede. Landsrettens afgørelse var stadfæstelse af byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Der var blandt dommere og nævninger enighed om at fastsætte straffen til fængsel i 5 år, hvilket tillige var en stadfæstelse af byrettens straffastsættelse.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.