Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

01 jun 2022

Vestre Landsret

Sag om voldtægter, grov vold og psykisk vold. Straffen fastsat til 8 år.

S-1495-21

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en nu 37-årig mand var tiltalt for voldtægter, grov vold og psykisk vold begået over for sin ægtefælle (ægtefælle 2) og for tre voldtægter begået over for en tidligere ægtefælle (ægtefælle 1). Nævningesagen blev behandlet ved Retten i Sønderborg i 1. instans.

Tiltalte var gift med ægtefælle 1 i årene 2009-2010, og han blev dømt for tre voldtægter af hende i sommeren og efteråret 2010. Forholdene var ikke forældede, da tiltalte blev sigtet for voldtægterne i foråret 2020.

Tiltalte boede sammen med ægtefælle 2 fra sommeren 2015 til januar 2020. Tiltalte blev dømt for ved vold og/eller trussel om vold, herunder den i situationen liggende trussel om vold, i form af lussinger og pisk at have planlagt, arrangeret og etableret kontakt til fire navngivne mænd og flere yderligere uidentificerede mænd, som bl.a. tiltvang sig samlejer og andet seksuelt forhold end samlejer med ægtefællen. Kontakterne med mændene blev overvejende etableret via datingsiden Scor.dk, hvor tiltalte havde beskrevet, hvordan det seksuelle samvær med ægtefællen skulle foregå. Tiltalte blev frifundet for, at samlejerne og andet seksuelt forhold end samlejer var gennemført ved at have udnyttet ægtefælle 2’s mentale retardering.

Derudover blev tiltalte dømt for grov vold mod ægtefælle 2 ved at have udsat hende for bl.a. slag med flad og knyttet hånd, slag med bælte og pisk, bid og kvælertag. Navnlig under hensyn til voldens karakter, og at den var begået gentagne gange og over en lang periode, fandt landsretten, at der var tale om mishandling og dermed overtrædelse af den grove voldsbestemmelse.

Endelig blev tiltalte dømt for psykisk vold mod ægtefælle 2 ved at have udsat hende for en groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd, der var egnet til at styre hende. Han havde ud over at tale hårdt og nedsættende til hende bl.a. taget kontrol over hendes økonomi, overvåget hende via opsatte kameraer i hele hjemmet, bestemt hendes påklædning, bestemt hvad hun skulle lave i hjemmet, tvunget hende til at gå helt eller delvist nøgen rundt i hjemmet, når der var besøgende, og foranlediget hende til at blive steriliseret.

Tiltalte blev ved landsrettens dom idømt fængsel i 8 år.

Byretten var i overvejende grad kommet til samme resultat i forhold til skyld­spørgsmålet og havde fastsat straffen til fængsel i 7 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.