Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

14 sep 2022

Vestre Landsret

Dom i sag om overgreb mod steddatter og vold mod egne børn

Dom afsagt: 14. september 2022

V.L. S-0021-22

Landsretten har den 14. september 2022 afsagt dom i en ankesag vedrørende samleje med et stedbarn under 12 år og udøvelse af vold mod egne børn.

Sagen har været behandlet under medvirken af domsmænd.

Landsretten fandt tiltalte skyldig i adskillige gange og med jævne mellemrum i perioden i hvert fald fra før sommeren 2019 til den 21. august 2020 at have gennemført eller forsøgt gennemført samlejer med sin steddatter, der dengang var 9-10 år. Landsretten fandt det ikke bevist, at tiltalte var skyldig i vold mod sin datter. Landsrettens afgørelse var en stadfæstelse af byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Der var blandt dommere og domsmænd enighed om at fastsætte straffen til fængsel i 7 år. Straffen omfattede tillige et voldsforhold mod tiltaltes søn, og straffen var en stadfæstelse af byrettens straffastsættelse.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.