Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

08 sep 2022

Vestre Landsret

Dom i sag om voldtægt i Silkeborg

Dom afsagt: 8. september 2022

V.L. S-237-22

Landsretten har den 8. september 2022 afsagt dom i en ankesag, hvor en dengang 31-årig mand var tiltalt for om natten den 25. marts 2021 at have skaffet sig adgang til en 68-årig kvindes lejlighed i Silkeborg via et åbenstående vindue, hvorefter han i knap tre timer udsatte kvinden for voldtægt ad flere omgange, andet seksuelt forhold end samleje og frihedsberøvelse. Sagen er behandlet under medvirken af nævninger.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Landsretten fandt tiltalte skyldig i den rejste tiltale. Landsrettens afgørelse er en stadfæstelse af byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Der var blandt dommere og nævninger enighed om at fastsætte straffen til fængsel i 5 år, hvilket tillige er en stadfæstelse af byrettens straffastsættelse. De juridiske dommere stadfæstede desuden byrettens afgørelse om at tilkende den forurettede en godtgørelse for tort på 150.000 kr.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33. Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.