Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

18 jan 2023

Vestre Landsret

31-årig kvinde ikke udvist efter dom for rufferi og hvidvask

Vestre Landsret har stadfæstet en afgørelse om tildeling af en advarsel om udvisning i en sag fra Retten i Esbjerg.

Kvinden, der er statsløs burmeser og kom til Danmark som 12-årig, blev ved Retten i Esbjerg dømt for i en periode på ca. 3 år at have drevet rufferivirksomhed fra adskillige adresser i Jylland. Sammen med en række medgerningsmænd opnåede hun en fortjeneste på ca. 3 mio. kr. Herudover blev hun ved byretten dømt for hvidvask af ca. 1,9 mio. kr. stammende fra rufferivirksomheden samt forsøg på forsikringsbedrageri og dokumentfalsk. Straffen blev af byretten fastsat til 3½ års fængsel, ligesom hun blev tildelt en advarsel om udvisning.

Anklagemyndigheden havde anket udvisningsspørgsmålet, idet anklagemyndigheden for landsretten nedlagde påstand om, at kvinden skulle udvises af Danmark med et indrejseforbud for bestandig. Sagen for landsretten vedrørte således kun spørgsmålet om udvisning.

Landsretten kom efter en samlet vurdering frem til samme resultat som byretten, hvorfor kvinden alene blev tildelt en advarsel om udvisning. Landsrettens resultat er begrundet med, at en udvisning med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Ved vurdering af udvisningsspørgsmålet har landsretten på den ene side lagt vægt på omfanget og karakteren af kriminaliteten, herunder en tidligere dom vedrørende narkotika. På den anden side har landsretten lagt vægt på kvindens langvarige og meget stærke tilknytning til Danmark og meget svage tilknytning til det land, hun kan forventes udvist til. Kvinden kom til Danmark som 12-årig, hvor hun har haft det meste af sin barndom og ungdom. Kvindens forældre og søskende bor også i Danmark. Hun har en 1-årig søn og ægtefælle, der ligeledes er bosiddende i Danmark og begge har dansk statsborgerskab.

Landsretten nåede frem til, at der efter en samlet vurdering ikke forelå de nødvendige meget tungtvejende grunde, som kan retfærdiggøre en udvisning af tiltalte.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.