Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

13 okt 2023

Vestre Landsret

Langvarige straffe i amfetaminsagen fra Gyllingnæs og Odder

V.L. S-1629-22

Vestre Landsret har den 13. oktober 2023 dømt 7 tiltalte i en sag om omfattende narkotika-kriminalitet. Sagen handlede om fremstilling af ca. 300 kilo amfetamin og overdragelse af ca. 150 kilo amfetamin. En af de tiltalte blev tillige fundet skyldig i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition under særligt skærpende omstændigheder.

Produktionen af den store mængde amfetamin fandt sted på en landejendom ved Gyllingnæs, og overdragelserne af de mange kilo amfetamin skete på parkeringspladsen ved Lidl i Odder. Ofte var kendingssignalet ved overdragelserne en flaske Cocio på taget af en bil.

En nu 54-årig mand fra Lystrup blev straffet med fængsel i 16 år for sin centrale rolle i fremstil-lingen og salg af amfetamin. Landsretten udnyttede derved strafferammen fuldt ud, men fandt ikke grundlag for at bringe en særlig bestemmelse om strafforhøjelse i anvendelse. Landsrettens dommere var dog ikke enige om afgørelsen af dette spørgsmål.

De øvrige 6 mænd fra Østjylland i alderen 32 til 66 år blev straffet med mellem 4 og 15 års fængsel for at aftage amfetamin eller formidle salg. To af de tiltalte blev frifundet for en række af de forhold, som de var dømt for ved byrettens dom, og de blev alene dømt for medvirken i to forhold af overdragelse af 1 kilo amfetamin, hvoraf det ene var forsøg.

Ved fastsættelsen af straffene lagde landsretten vægt på, at der var tale om omfattende narkotika-kriminalitet ved produktion og overdragelse af store mængder amfetamin. Der blev videre lagt vægt på de tiltaltes forskellige roller.

To af de tiltalte blev dømt for at have begået kriminaliteten efter prøveløsladelse for langvarige straffe for narkotikakriminalitet. I begge tilfælde blev der udmålt en fællesstraf, der omfattede reststraffen, som for hver af de tiltalte udgjorde mere end 3 års fængsel.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-1629-22, 12. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.