Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

17 nov 2023

Vestre Landsret

Frifindelse for våbenbesiddelse og frifindelse for udvisning

S-2776-22

T1 og T2 var i byretten fundet skyldige i frihedsberøvelse af F. T1 var herudover bl.a. fundet skyldig i røveri over for F i forbindelse med frihedsberøvelsen, og T2 var bl.a. fundet skyldig i på et andet tidspunkt at have besiddet skydevåben i forening med ukendte medgerningsmænd ved at have filmet disses håndtering af 2 skydevåben. T1, der var tyrkisk statsborger, blev i byretten straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder og udvist med indrejseforbud i 6 år. T2 blev straffet med fængsel i 3 år.

T1, der ankede til frifindelse vedrørende røveriet og udvisningen, blev af et enigt nævningeting også i landsretten fundet skyldig i røveriet. Et enigt nævningeting stadfæstede straffen, men tildelte alene T1 en advarsel om udvisning.

T2, der ankede til frifindelse vedrørende våbenbesiddelse, blev af et enigt nævningeting frifundet herfor, idet han ikke havde haft rådighed over skydevåbnene og heller ikke havde medvirket til de ukendte medgerningsmænds besiddelse heraf. Straffen blev herefter nedsat til fængsel i 1 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33. Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-2776-22, 1. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.