Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

16 nov 2023

Vestre Landsret

Frifundet i sag om overdragelse af egen sæd til kvinder i Danmark

V.L. S-2722-22

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en sag, hvor en 55-årig mand var tiltalt for i strid med vævsloven i mindst 5 tilfælde at have distribueret sæd til flere kvinder uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tiltalte var ved byrettens dom fundet skyldig og straffet med en bøde på 25.000 kr.

Landsretten fandt efter en gennemgang af forarbejderne til vævsloven m.v., at tiltaltes handlinger ikke var strafbare efter vævsloven, og frifandt tiltalte.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-2722-22, 6. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.