Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

21 dec 2023

Vestre Landsret

Dom om seksuelle overgreb mod mindreårig steddatter

V.L. S-271-23

Vestre Landsret har den 21. december 2023 afsagt dom i en nævningesag. Tiltalte blev ved dommen fundet skyldig i over en periode på mere end 3 år at have begået forskellige seksuelle overgreb mod sin steddatter, da hun var mellem 8 og 12 år gammel. Tiltalte blev idømt fængsel i 7 år og frifundet for en påstand om bolig- og besøgsforbud. Forurettede blev tilkendt en godtgørelse for tort på 150.000 kr.

Byretten var nået til samme resultat vedrørende skyldspørgsmålet og havde fastsat straffen til fængsel i 8 år og pålagt tiltalte boligforbud i 5 år. Byretten havde tilkendt forurettede 200.000 kr. i godtgørelse for tort.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-271-23, 2. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.