Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

22 feb 2023

Vestre Landsret

6 års fængsel og udvisning for bl.a. afpresning og brandstiftelse

Vestre Landsret har den 22. februar 2023 afsagt dom i en nævningesag, hvor to mænd på nu 25 og 35 år var tiltalt for bl.a. afpresning af særlig grov beskaffenhed og to tilfælde af brandstiftelse i Ikast-området. Den 25-årige var også tiltalt for at besidde en pistol og en større mængde kokain.

Et enigt nævningeting fandt de tiltalte skyldige. De tiltalte blev idømt fængsel i 6 år, ligesom de begge blev udvist med indrejseforbud for bestandig. Der var et mindretal i nævningetinget, der stemte for, at straffen skulle fastsættes til fængsel i 6 år og 6 måneder.

Der blev ved fastsættelsen af straffen bl.a. lagt vægt på grovheden og omfanget af afpresningen, der var af organiseret og systematisk karakter. Der blev som led i afpresningen begået flere tilfælde af hærværk og brandstiftelse, hvoraf skaderne efter den ene brand beløb sig til ikke under 25 mio. kr.

De tiltalte blev i byretten idømt fængsel i 5 år og 6 måneder, som af landsretten blev forhøjet til 6 år. Byretten havde også udvist de tiltalte med indrejseforbud for bestandig.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-260-22. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.