Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

09 mar 2023

Vestre Landsret

Frifindelse i sag om salg af cannabisolie

V.L. S-1312-21

Vestre Landsret har den 9. marts 2023 afsagt dom i en ankesag, hvor en mand på 44 år var tiltalt for overtrædelse af lægemiddelloven og straffelovens § 191, jf. lovgivningen om euforiserende stoffer, ved i en periode på mere end 3 ½ år at have fremstillet, emballeret, oplagret og solgt cremer, bolsjer og olier indeholdende THC (tetrahydrocannabinol). Manden reklamerede for produkterne på sin hjemmeside, hvorfra salget af produkterne også foregik. Retskemiske analyser af produkter fundet under ransagninger hos manden viste, at flere af produkterne havde et indhold af THC, der oversteg den tilladte værdi på 0,2 procent.

Landsretten fandt det ikke bevist, at THC-indholdet i produkterne forud for de retskemiske analyser oversteg den tilladte værdi på 0,2 procent, og manden blev derfor frifundet for så vidt angik det forhold, der vedrørte overtrædelse af straffelovens § 191, jf. lovgivningen om euforiserende stoffer. Landsretten lagde navnlig vægt på, at de retskemiske analyser blev foretaget ved gaskromatografi, hvilket betød, at der i forbindelse med analyserne var sket en opvarmning og en deraf følgende omdannelse af det lovlige stof THC-A (tetrahydrocannabinolsyre) til THC. Byretten havde også frifundet manden i dette forhold.

Landsretten fandt ikke grundlag for at anse produkterne for lægemidler, og manden blev derfor også frifundet i det forhold, der vedrørte overtrædelse af lægemiddelloven. Manden var i byretten blevet fundet skyldig i dette forhold.

Der medvirkede domsmænd ved behandlingen af sagen i byretten og landsretten.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-1312-21. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.