Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

17 maj 2023

Vestre Landsret

Fængsel i 14, 14, 12 og 9 år for narko

V.L. S-0532-22

Fængsel i 14, 14, 12 og 9 år for narko.

Fire tiltalte er idømt fængsel i 14 år, 14 år, 12 år og 9 år for bl.a. indførelse og overdragelse af hash, kokain og betydelige mængder amfetamin.

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en domsmandssag, hvor 3 mænd på nu 24 år, 27 år og 25 år og en kvinde på nu 28 år (tiltalte 1-4) var tiltalt for mange forhold af indførelse, besiddelse og overdragelse af hash, kokain og amfetamin/MDMA. De tiltalte, der var tiltalt både sammen og hver for sig i ca. 50 forhold, blev i overvejende grad fundet skyldige i samme omfang som i byretten. Sagens betydeligste forhold angik indførelse af i alt 9 liter amfe­taminolie, som omregnet med en faktor 1:3 svarede til ikke under 27 kg am­fetamin.

Straffen for tiltalte 1 blev fastsat ud fra en samlet mængde på 35 kg amfeta­min/MDMA, 1,65 kg kokain og 68 kg hash. Straffen for tiltalte 2 blev fastsat ud fra en samlet mængde på 32 kg amfe­tamin/MDMA, 400 gram kokain og 55 kg hash. Straffen for tiltalte 3 blev fastsat ud fra en samlet mængde på 32 kg amfetamin/MDMA, 150 gram kokain og 12 kg hash. Endelig blev straffen for tiltalte 4 fastsat ud fra en samlet mængde på 12,6 kg amfetamin/MDMA, 900 gram kokain og 13 kg hash. Der blev ved fastsættelsen af straffen desuden lagt vægt på rollefordelingen mellem de tiltalte.

Byretten dømte tiltalte 1-3 for bl.a. yderligere 3 kg amfetamin, men havde også fastsat straffene til 14 år, 14 år og 12 år. For tiltalte 4 blev straffen i byretten fastsat til 8 år, men den blev i landsretten forhøjet til 9 år, fordi tiltalte 4 blev dømt for 5 kg MDMA, som den tiltalte var blevet frifundet for i byretten.

Tiltalte 3 og 4 er hollandske statsborgere, og de blev begge udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-0532-22. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet