Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

06 jul 2023

Vestre Landsret

Dom i sag om skyderi ved væddeløbsbanen i Aarhus

V.L. S–1933–22 og V.L. S–607–23

Vestre Landsret har den 6. juli 2023 afsagt dom i en nævningesag fra Aarhus, hvor to mænd blev idømt fængsel i henholdsvis 5 år og 13 år, og den ene af mændene blev udvist af Danmark for bestandigt.

Der var rejst tiltale mod en 24-årig mand for bl.a. forsøg på røveri og drabsforsøg med skud fra en pistol. Der var herudover rejst tiltale mod en 42-årig mand for forsøg på handel med 50 kg hash, drab med pistol og brandstiftelse. Begge mænd var tiltalt for besiddelse og transport af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted under særligt skærpende omstændigheder.

Det blev både i byret og landsret anset for bevist, at den 42-årige mand kom til stedet med et stort kontantbeløb sammen med en person, der skulle fungere som mellemmand i en handel om 50 kg hash. Det var bevist, at den 24-årige sammen med en ven kom til stedet, hvor handlen ifølge aftale skulle ske, og at de forsøgte at begå røveri ved at true de to andre med en pistol.

Det var også bevist, at den 24-årige forsøgte at dræbe mellemmanden med skud fra en pistol, og at den 42-årige inde fra en bil skød og dræbte den 24-åriges ven, da denne kom helt hen til bildøren. Den 42-årige og mellem-manden flygtede hver for sig fra stedet i mellemmandens bil og den dræbtes bil. De brændte senere begge biler af i nogle nærliggende skovområder.

Landsretten var enig i byrettens vurdering af skyldsspørgsmålet for begge de tiltalte – herunder at frifinde den 42-årige for drab på grund af lovligt nødværge. Han havde erkendt sig skyldig i de andre dele af tiltalen for forsøg på hashhandel, våbenbesiddelse og afbrænding af biler.

Den 42-årige blev efter stemmeflertallet idømt en straf på 5 år. Et mindretal ville fastsætte straffen til 5½ år.

Den 24-årige blev idømt fængsel i 13 år, og efter stemmeflertallet blev han udvist af Danmark for bestandig. Et mindretal stemte dels for at tildele ham en advarsel om udvisning og dels for at fastsætte indrejseforbuddet til 12 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-1933-22 og V.L. S-607-23, 12. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.