Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

29 aug 2023

Vestre Landsret

4 års fængsel og frakendelse af statsborgerskab for at have fremmet IS

4 års fængsel og frakendelse af dansk statsborgerskab, men ikke udvisning for at have fremmet Islamisk Stat (IS)

4 års fængsel og frakendelse af dansk statsborgerskab, men ikke udvisning for at have fremmet Islamisk Stat (IS).

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en kvinde er kendt skyldig i ved sin tilstedeværelse i Syrien i perioden fra slutningen af februar 2015 til starten af marts 2019, herunder som hjemmegående husmor og hustru til personer, der var aktive i IS, at have bidraget til, at IS kunne opretholde og konsolidere sin position i Syrien.

Tiltalte var i byretten også fundet skyldig i uden tilladelse at være indrejst i og have opholdt sig i bl.a. Raqqa, der i den givne periode var defineret som konfliktområde, og hvor terrororganisationen IS var part i en væbnet kon­flikt. Dette forhold var ikke anket til landsretten.

Det var et enigt nævningeting, der fandt tiltalte skyldig i forhold 1, og lige­som byretten fastsatte straffen til fængsel i 4 år for begge forhold.

Tiltalte, der var statsborger i såvel Danmark som Bosnien-Hercegovina, blev frakendt sit danske statsborgerskab. Idet tiltalte efter EU-retten har en afledt opholdsret i Danmark bl.a. som følge af, at hendes børn er danske statsborgere, blev hun ikke udvist af Danmark, men blev meddelt en advar­sel om udvisning.

I byretten var tiltalte blevet frakendt sit danske statsborgerskab og udvist for bestandig.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lun­dum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-0626-23, afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.