Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

31 aug 2023

Vestre Landsret

Fængsel i 14 år for bl.a. manddrab og narko

V.L. S-2494-22

To tiltalte er hver idømt fængsel i 14 år for bl.a. manddrab og besiddelse af ca. 1 kg amfetamin

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor to tiltalte mænd på nu henholdsvis 35 og 36 år var tiltalte for bl.a. manddrab. Personen, der blev dræbt, blev ramt af et skud i hovedet med et oversavet dobbeltløbet jagtgevær, flere slag i hovedet med jagtgeværet og tildelt flere knivstik i hals, nakke og hoved.

Den 35-årige tiltalte erkendte sig skyldig i grov vold (straffelovens § 245) og i, at volden havde medført døden (§ 246), men han nægtede at have haft forsæt til manddrab.

Den 36-årige tiltalte, i hvis lejlighed episoden skete, nægtede at have haft noget med overfaldet og personens død at gøre.

Begge de tiltalte blev fundet skyldige i manddrab. De blev desuden fundet skyldige i under særligt skærpende omstændigheder at have anskaffet, besiddet og anvendt et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition og i at have besiddet 955 gram amfetamin. Den 36-årige tiltalte erkendt desuden for landsretten at have overtrådt våbenloven ved at have opbevaret et haglgevær og ammunition hos en person, som var medtiltalte i byretten, og ved at have været i besiddelse af mindre mængder narkotiske stoffer på sin bopæl, til dels med henblik på videresalg.

De tiltalte blev ved landsrettens dom idømt fængsel i 14 år og 14 år.

Byretten var kommet til samme resultat i forhold til både skyldssspørgsmålet og strafudmålingen.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-2494-22, 3. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.