Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

13 sep 2023

Vestre Landsret

16 års fængsel for medvirken til narkokriminalitet

16 års fængsel for at have medvirket til narkokriminalitet, herunder indsmugling og videreoverdragelse af ikke under 381 kg amfetamin, 940 gram ketamin og 2,5 kg kokain.

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en domsmandssag, hvor en nu 31-årig mand er fundet skyldig i grov narkokriminalitet ved i perioden fra maj 2019 til oktober 2020 at have medvirket til indsmugling og videredistribution af ikke under 381 kg amfetamin, ca. 940 gram ketamin og ca. 2,5 kg kokain.

Grov narkokriminalitet straffes som udgangspunkt med fængsel indtil 16 år. Efter mængden og karakteren af de stoffer, som tiltalte har medvirket til indsmugling og videredistribution af, sammenholdt med tiltaltes rolle i et grænseoverskridende narkonetværk, fandt landsretten grundlag for at udnytte strafferammen i straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt. fuldt ud. Straffen blev således fastsat til 16 års fængsel.

Landsretten fandt – modsat byretten – derimod ikke, at der forelå sådanne særdeles skærpende omstændigheder, at der var grundlag for at gå ud over strafferammen efter en særlig regel herom i straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt.

Byretten var i det væsentligste kommet til samme resultat i forhold til skyldsspørgsmålet. Tiltalte var i byretten straffet med fængsel i 18 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-0068-23, 9. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.