Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

12 jan 2024

Vestre Landsret

Mand straffet for forsøg på manddrab overfor ægtefælle og stedsøn

S-1079-23

En nu 52-årig mand, der den 21. marts 2022 i sit hjem affyrede to skud med et haglgevær, er i en nævningeankesag blevet fundet skyldig i forsøg på manddrab på sin ægtefælle og stedsøn. Ægtefællen, der havde fat i geværets løb, da det første skud blev affyret, blev ramt i armen, mens stedsønnen ikke blev ramt. Manden affyrede derefter endnu et skud ud over haven. Ingen blev ramt ved dette skud. Stedsønnen havde på dette tidspunkt gemt sig under en terrasse. Et enigt nævningeting fandt manden skyldig i forsøg på manddrab på ægtefællen. 6 nævninger og 3 dommere fandt det desuden bevist, at det første skud blev affyret få meter fra stedsønnen, og at skuddet var rettet mod stedsønnen. Disse voterende stemte derfor for også at anse manden for skyldig i forsøg på manddrab på stedsønnen. 3 nævninger, der ikke fandt det bevist, at skuddet blev affyret med kendskab til, hvor stedsønnen befandt sig, stemte for at anse manden for skyldig i forsætlig fareforvoldelse over for stedsønnen. Efter udfaldet af stemmeafgivningen blev manden dømt også for forsøg på manddrab i forhold til stedsønnen. Manden blev endvidere fundet skyldig i besiddelse af haglgeværet under særligt skærpende omstændigheder. Byretten havde fundet manden skyldig i forsøg på manddrab på ægtefællen, men ikke på stedsønnen. Manden blev straffet med fængsel i 8 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-1079-23, 1. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.