Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

05 feb 2024

Vestre Landsret

Forvaring og udvisning for manddrab

S-0553-23

Fire tiltalte var tiltalt for manddrab ved i forening at have dræbt en ung mand med et knivstik på gaden i Herning. Subsidiært var de tiltalt for vold med døden til følge.

Ved byrettens dom blev en af de tiltalte fundet skyldig i manddrab og dømt til forvaring og udvist af Danmark. To af de tiltalte blev fundet skyldige i at have medvirket til knivoverfaldet, men blev alene dømt for vold med døden til følge og idømt fængsel i 6 år og udvist, idet det ikke fandtes bevist, at disse to tiltalte havde forsæt til manddrab. Den fjerde tiltalte blev frifundet, idet byretten ikke fandt det bevist, at han havde medvirket ved knivoverfaldet. Denne tiltalte blev herefter alene dømt for våbenbesiddelse i et andet forhold, som han havde erkendt.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om, at alle de tiltalte skulle dømmes for manddrab i overensstemmelse med tiltalen for byretten.

De tre tiltalte, der var dømt i byretten, ankede til frifindelse. Den fjerde tiltalte påstod frifindelsen af ham stadfæstet.

Ved Vestre Landsrets ankedom stadfæstede landsretten, at den ene af de tiltalte var fundet skyldig i manddrab og dømt til forvaring samt udvist. Landsretten frifandt de to tiltalte, der i byretten var dømt for vold med døden til følge, idet landsretten ikke fandt det bevist, at de havde medvirket ved knivoverfaldet. Endvidere stadfæstede landsretten byrettens frifindelse af den fjerde tiltalte for medvirken ved knivoverfaldet.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-553-23, 16. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.